Tijekom godina nakupilo se mnoštvo mitova o štetnosti klora pa smo zaključili da je pravi trenutak da kažemo nešto o najčešćim zabludama. Budući da je upotreba klora toliko raširena u našoj svakodnevici, odlučili smo razbiti najčešće mitove i navesti prednosti klora.

1. Mit: Klor koji se upotrebljava u kućanstvu štetan je za morsku floru i faunu.
Istina: Ne morate brinuti o negativnom utjecaju Septodez klora koji svakodnevno koristite za dezinfekciju. Većina tog klora pretvori se u sol i vodu.


2. Mit: Klor oštećuje površine na kojima se upotrebljava.
Istina: Ako slijedite upute navedene na proizvodu, naš Septodez klor možete slobodno upotrebljavati na raznim vrstama čvrstih i neporoznih površina i materijala.

3. Mit: Klor sadrži slobodni klor za koji neki kažu da može biti opasan.
Istina: Naš Septodez klor uopće ne sadrži slobodni klor. Dapače, temelji se ne jednom vrlo uobičajenom sastojku – soli (odnosno natrijevom kloridu).

4. Mit: Produkt klora mogu biti opasni dioksini.

Istina: Ako se Septodez klor upotrebljava za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju, iz njega kao produkt ne mogu nastati štetni dioksini.

5. Mit: Klor je zapravo pesticid.

Istina: Većina sredstava koji se prodaju kao klor na tržištu primarno su dezinficijensi, a samo neki od njih mogu se koristiti i kao pesticidi.

6. Mit: Klor je kancerogena kemikalija.

Istina: Nije točno. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdio je da klor ne uzrokuje pojavu raka.